แบบฟอร์มศาล

สำนักงาน ทนายเสกและเพื่อน เป็นสำนักงานทนายความที่ให้การบริการทางด้านกฎหมาย รับว่าความทั่วราชอาณาจักร และให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

นายเสกสรรค์ ธะในสวรรค์ เป็นหัวหน้าสำนักงาน

 


  • แบบฟอร์มศาลคดีแพ่ง เป็นแบบฟอร์มที่ทำขึ้นตามรูปแบบของศาล แต่สร้างใน Word สามารถนำไปใช้ได้ ข้อควรระวัง ควรระวังรูปแบบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เวลาพิมพ์ ควรตรวจสอบรูปแบบให้ตรงกับรูปแบ...

  • แบบฟอร์มศาลคดีแรงงาน เป็นแบบฟอร์มที่ทำขึ้นใน Word สามารถนำไปใช้ได้ สามารถ Save ได้ ข้อควรระวัง การใช้แบบฟอร์มศาล อาจมีการเคลื่อนรูปแบบ เวลาพิมพ์ ควรต้องระวัง ให้รูปแบบตรงตามแบบฟอร์...

  • แบบฟอร์มศาลคดีผู้บริโภค เป็นแบบฟอร์มที่ทำใน Word ใช้รูปแบบเดียวกับที่ศาลกำหนด เป็นกระดาษ A4 ข้อควรระวัง เนื่องจากเป็นแบบฟอร์มที่ทำขึ้นจาก Word บางครั้ง รูปแบบ อาจเปลี่ยนแปลงเวลาใช้...

  • แบบฟอร์มศาลคดีแพ่ง ใช้กระดาษ A 4 เป็นไฟล์ PDF รูแปบบ แน่นอน ตามข้อกำหนดของศาล ครับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ