เกี่ยวกับเรา

สำนักงาน ทนายเสกและเพื่อน

เป็นสำนักงานทนายความที่ให้การบริการทางด้านกฎหมาย

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

ให้คำปรึกษาทางด้านการดำเนินธุรกิจ

หัวหน้าสำนักงาน

นายเสกสรรค์ ธะในสวรรค์