ตัวบทกฎหมาย

คำอธิบาย

กฎหมายที่นำมาใส่ไว้ใน Website นี้ เป็นไฟล์ PDF  นำมาจาก Website ของ สำนักงานกฤษฎีกา

คำขอบคุณ

ขอขอบคุณสำนักงานกฤษฎีกาที่ให้ Dowload มา

เจตนา

การนำ File ตัวบทมาลงใน Website ก็เพื่อเผยแพร่ เป็นสาธารณะ ไม่ได้ทำเพื่อการค้าแต่อย่างใด

แบบฟอร์มติดต่อกลับ